0258 415 1007 Cumartesi, 19 Ağustos 2017
Duyurular

Duyurular

Duyuru Başlangıcı: 31.07.2017 08:00
Duyuru Sonu: 04.08.2017 17:00


 

Sarayköy Belediye Meclisi, 2017 yılı Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısını 04/Ağustos/2017 Cuma günü saat 17.00 de aşağıdaki gündem gereğince Belediye Meclis Salonunda yapacaktır.

 

G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Yazılarına İstinaden; Sazak Mahallesinde Uygulama/Kadastro Çalışmalarında Kadastro Ekipleri İle Birlikte Görev Yapmak Üzere Seçilecek 6 (Altı) Adet Bilirkişilerin Belirlenmesi Hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2017 Tarih ve 52908619-1063 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

2-      Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Yazılarına İstinaden; Acıdere Mahallesinde Uygulama/Kadastro Çalışmalarında Kadastro Ekipleri İle Birlikte Görev Yapmak Üzere Seçilecek 6 (Altı) Adet Bilirkişilerin Belirlenmesi Hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2017 Tarih ve 52908619-1064 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

3-      Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Yazılarına İstinaden; Altıntepe Mahallesinde Uygulama/Kadastro Çalışmalarında Kadastro Ekipleri İle Birlikte Görev Yapmak Üzere Seçilecek 6 (Altı) Adet Bilirkişilerin Belirlenmesi Hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2017 Tarih ve 52908619-1065 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

4-      Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının 23/06/2017 Tarih ve 15376722-756.01-330-1197/E.14348 Sayılı Yazısı İle  Bir Kısmı Mezarlık Olarak Kullanılan İlçemiz Aşağı Mahalle 33 Ada 7 Parsel Nolu 10.227,00 M2 Yüzölçümlü Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazın Mezarlık Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğüne Bedelsiz Devri Talep Edilmekte Olup, Bedelsiz Olarak Devir Talebi ve Devir İşleminin Yapılabilmesi İçin Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a Yetki Verilmesi İle İlgili;

A- Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

B- İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

5-      Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.

Yorum Bulunamadı