0258 415 1007 Çarşamba, 17 Ocak 2018
Duyurular

Duyurular

Duyuru Başlangıcı: 08.01.2018 08:00
Duyuru Sonu: 08.01.2018 17:00


 Sarayköy Belediye Meclisi, 2018 yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısının devamını 08/Ocak/2018 Pazartesi günü saat 17.00 de aşağıdaki gündem gereğince Belediye Meclis Salonunda yapacaktır.

G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      Belediyemizin Kadrolu Avukatı Bulunmadığından, Mahkemeler Nezdinde Vukuu Bulan Veya Bulabilecek Davalarının Bakılması ve Takibi İçin 01.01.2018 – 31.12.2018 Tarihleri Arası 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası Gereğince Kısmi Zamanlı Olarak Avukat Çalıştırılması, Aylık Net Ücretinin ve Aylık/Haftalık Gün Sayısı ve Çalışılacak Her Gün İçin İse Kaç Saat Olacağının Tespiti İle İlgili;

A-    Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

2-      Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bünyesinde Kadrolu Mühendis Bulunmadığından İşlerin Aksamaması İçin 01.01.2018 – 31.12.2018 Tarihleri Arasında 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 4.Fıkrası Gereğince Tam Zamanlı Olarak İnşaat Mühendisi Çalıştırılması ve Aylık Net Ücretinin Tespiti İle İlgili;

A-    Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

3-      Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bünyesinde Kadrolu Mimar Bulunmadığından Yapılacak Proje Aşamasındaki İşlerin Aksamaması İçin 01.01.2018 – 31.12.2018 Tarihleri Arasında 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 4.Fıkrası Gereğince Tam Zamanlı Olarak Mimar Çalıştırılması ve Aylık Net Ücretinin Tespiti İle İlgili;

A-    Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

4-      Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Kadrolu Mühendis Bulunmadığından İşlerin Aksamaması İçin 01.01.2018 – 31.12.2018 Tarihleri Arasında 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 4.Fıkrası Gereğince Tam Zamanlı Olarak Makine Mühendisi Çalıştırılması ve Aylık Net Ücretinin Tespiti İle İlgili;

A-    Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

 

 

5-      (Gündem Sırası Değişiklik Teklifiyle Eklenen İlave Gündem) Belediyemizin Sosyal Etkinlik Merkezinde Çalıştırılmak Üzere Geçici İşçiye İhtiyaç Duyulduğundan, Belediyemize Ait Memur Norm Kadro Standardı Toplamının %20 si Oranında Geçici İşçi Vizesi Alınması İle İlgili;

A-    Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

6-      (Gündem Sırası Değişiklik Teklifiyle Eklenen İlave Gündem) Belediyemiz Hizmetlerine ve Yatırımlarına Finansman Sağlaması Amacı İle Fiilen Kullanılmayan ve Atıl Durumda Olan Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Teklife Ekli Listede Fiili Durumları Belirtilen Gerali Mahallesinde Bulunan Toplam 5 (Beş) Adet Taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Fıkrası Gereğince Satışı İçin 2886 Sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulüyle İhalesinin Yapılması İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi İle İlgili;

A-    Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

B- İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi. 

7-      Sarayköy Jeotermal Doğalgaz Isıtma Turizm Tarım Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 2018 Yılı İçersinde Yapılacak Olan, 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ve 2018 Yılı İçersinde Yapılacak Olan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantılarında Sarayköy Belediyesi’ni Temsil Etmek Üzere Yetkili Belirlenmesi Hususunda Şirketin 29.12.2017 Tarih ve 2017/1 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

8-      Sarjet Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri Yatırım ve İşletmeleri A.Ş.nin 2018 Yılı İçersinde Yapılacak Olan, 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ve 2018 Yılı İçersinde Yapılacak Olan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantılarında  Sarayköy Belediyesi’ni Temsil Etmek Üzere Yetkili Belirlenmesi Hususunda Şirketin 29.12.2017 Tarih Ve 2017/1 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

9-      İlçemiz Beylerbeyi Mahallesi, Bozyer Mevkiinde Mülkiyeti Denizlispor Futbol Yatırımları A.Ş. Adına Bulunan Tapunun 165 Ada, 30 Parselde Kayıtlı 2996,55 M2’lik Taşınmaz İçin Denizli Büyükşehir Belediyesinin 16.10.2017 Tarih ve 1068 Kararı İle Ticaret Alanı Olarak Onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Uygun Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İle İlgili;

A-    İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

10-  Denetim Komisyonunun Oluşturulması, Komisyon Üye Sayısının Belirlenmesi ve Denetim Komisyon Üye Seçiminin Yapılması Hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2017 Tarih ve 69514797/401 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

 

11-  Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.

Yorum Bulunamadı