0258 415 1007 Pazartesi, 20 Ağustos 2018
Duyurular

Duyurular

Duyuru Başlangıcı: 30.08.2018 08:00
Duyuru Sonu: 03.08.2018 17:00


 Sarayköy Belediye Meclisi, 2018 yılı Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısını 03/Ağustos/2018 Cuma günü saat 17.00 de aşağıdaki gündem gereğince Belediye Meclis Salonunda yapacaktır.

 

G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

 

1-      Nursel UZAL Tarafından Satışı Talep Edilen 5569/44429 (55,69 M2) Hissesi Belediyemize Ait Olan Beylerbeyi Mahallesi Köyiçi Mevkii M21B15B4B Pafta, 220 Ada 8 Parsel Nolu 444,29 M2 Yüzölçümlü (Ahır ve Arsası)  Taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) Fıkrası Gereğince Satışı İçin Gerekli Meclis Kararının Alınması ve 3194 Sayılı Kanunun 17.Maddesinin 3.Fıkrasına Göre Satışının Yapılması İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Hususunda Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.07.2018 Tarih ve 22269487/503-1916 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

2-      Ramazan ÜRGÜN Tarafından Satışı Talep Edilen 35359/97130 (707,18 M2) Hissesi Belediyemize Ait Olan Beylerbeyi Mahallesi Köyiçi Mevkii M21B15B4M Pafta, 225 Ada 5 Parsel Nolu 1.942,60 M2 Yüzölçümlü (Kerpiç Ev ve Arsa)  Taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) Fıkrası Gereğince Satışı İçin Gerekli Meclis Kararının Alınması ve 3194 Sayılı Kanunun 17.Maddesinin 3.Fıkrasına Göre Satışının Yapılması İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi İle İlgili;

A-    Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

B-     İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

3-      Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.

 

 

Yorum Bulunamadı