0258 415 1007 Cuma, 19 Ekim 2018
Duyurular

Duyurular

Duyuru Başlangıcı: 01.10.2018 08:00
Duyuru Sonu: 05.10.2018 17:00


 Sarayköy Belediye Meclisi, 2018 yılı Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısını 05/Ekim/2018 Cuma günü saat 17.00 de aşağıdaki gündem gereğince Belediye Meclis Salonunda yapacaktır.

 

G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      2019 yılı analitik bütçe ve tarife taslağının görüşülmesi.

 

A)    2019 yılı bütçe kararnamesi,

B)     2019 yılı analitik bütçe ve tarife taslağı gider bölümü,

C)     2019 yılı analitik bütçe ve tarife taslağı gelir bölümü,

D)    2019 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırması,

E)     2019 yılı 3’er aylık ayrıntılı harcama programı ve finansman programı,

 

2-      2019 yılı gelir ücret tarifesinin görüşülmesi.

 

3-      Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sakarya Mahallesi, Demircideresi Mevkiinde tapunun 51 pafta, 193 ada, 20 nolu parsel için düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

4-      Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

Yorum Bulunamadı