0258 415 1007 Perşembe, 24 Mayıs 2018
Duyurular

Haber Bülteni

Toplu Konut

Toplu Konut Başvuru Belge ve Bilgileri


 

Söz verdiğimiz toplu konut projemiz sayesinde değerli hemşerilerimiz modern yaşam merkezindeki konutlara artık kira öder gibi sahip olacaklar.
 

ÖDEME KOŞULLARI

 

n      Konut alıcılarının yetkili banka şubesine tabloda gösterilen başvuru bedellerini 06 Aralık 2016 – 27 Ocak 2017 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir.

n      Yukarıdaki tabloda yer alan fiyatlar tahmini ortalama konut satış bedelleridir. Belediyece yeterli talep sağlandığı takdirde, yapılan ihale sonucunda ihale bedeline göre herbir konut  için ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatları belediyeye bildirilerek,  bu fiyatlar üzerinden  haksahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır.

n      B2 tipi (2+1) konutlar için 4.000,00 TL Başvuru bedeli olarak alınacak, sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 12, %15, %20’si (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilerek, borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda  iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş  artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacaktır. İlk dönemsel artış ise teslimi takip eden dönem itibariyle uygulanacaktır.

n      İlk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır.

n      C2 tipi (3+1) konutlar için 6.000,00 TL Başvuru bedeli olarak alınacak, sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin %10, %15, %20’si (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilecek borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda  iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranlarında artırılacaktır. İlk dönemsel artış ise taksitlerin başlamasını takip eden dönem itibariyle uygulanacaktır.

n      İlk taksit ödemesi sözleşme imzalama tarihini takip eden 4.ay itibariyle başlayacaktır.

 

(2+1) SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

 

n      Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

n      Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

n      T.C. vatandaşı olması,

n      Denizli nüfusuna kayıtlı olması veya Sarayköy ilçesinde son  1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması,

n      Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

n      Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

n      25 yaş ve üzerinde olması (eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.)

n      Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200.- TL olması, ( Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200.- TL. olması gerekmektedir.)

n      Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.

 

(2+1) SOSYAL KONUT BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

n      Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

n      İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ile adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan ve Sarayköy ilçe sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

n      Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.- TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

n      Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler  (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

n      Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalışmadığına dair belgeleri, eksiksiz olarak ibraz edecektir.

n      Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

 

 

 

(2+1) SOSYAL KONUT ÖDEMELERİNİN BAŞLANGICI

 

n      2+1 tipi konutlar; 4.000,00.-TL’nin başvuru bedeli olarak alınması, sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar% 12,%15 veya %20’sinin tahsil edilmesi,

 

n      Borç bakiyesinin %12 peşinat 180 ay vade,%15, peşinat 216 ay vade, %20 peşinat 240 ay vade, ile ödenmesi, ilk taksit ödemesinin konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılması, borç bakiyesinin ve aylık taksitlerin  her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılması, İlk artış döneminin İdarece belirlenmesi koşulları ile satılacaktır.

 

(3+1) SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

 

n      T.C. vatandaşı olması,

n      Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

n      Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

n      Bir hane halkı adına - yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.

 

 

(3+1) SOSYAL KONUT BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

n      Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

n      İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ile adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan ikamet belgesi,

n      Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

 

 

 ....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

Sarayköy Toplu Konut Projesiproje alanı3 artı 12 artı 1proje alan buyuk
....::| Bu içeriğe bağlı dosyalar |::....

Başvuru Formu ve Taahütname(Basvuru_Formu_ve_Taahutname.PDF) | Dosyayı açmak için buraya tıklayın.

Başvuru Şartları(alt_gelir_grubu_basvuru_sartlari_olur_eki.doc) | Dosyayı açmak için buraya tıklayın.

Yorum Bulunamadı