0258 415 1007 Cuma, 1 Aralık 2023
Duyurular

İhale İlanları

Belediyemize ait Gerali Mah. taşınmazların kiralanması

Gerali mahallelerimizdeki taşınmazların kiralanması işi.


 T.C.

SARAYKÖY BELEDİYESİ
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Duyurulur
 
 
 
   1-        Mülkiyeti Belediyemize ait olan  Adresi. ,Bir yıllık kirası ve geçici teminatı aşağıda belirtilen:
              Tarla ve işyerinin kiraya verilmesi işi olup dosya bedeli 20.00TL.dir.
 
Sıra
No
Mahalle
Mevkii
Ada
Parsel
Yüzölçüm
m2
Cinsi
 
Muhammen
Bedeli (KDV Dahil)
Geçici
Teminat
1
GERALİ
Acıçay
 
451
11400
Tarla
685,00
25.00
2
GERALİ
Darıyeri
 
381
159300
Tarla
9.560,00
290,00
3
GERALİ
Köyiçi
 
 
 
Kahve
10.000,00
300,00
 
2-İhale ilgili evraklar ihale günü saat 12,00 dan önce  dosya içerisinde Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
 
3-İhalesi 17/12/2014 Çarşamba günü saat 13,30’dan itibaren Belediye Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
 
4- İhale 2886 Sayılı Yasanın Kanuna uygun ilgili maddeleri uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
 
       5- İhalesi üzerinde kalan yüklenici bildirime müteakip geçici teminat miktarını Kat’i teminata çevirmekle                 mükelleftir.
 
6-Adı geçen işyerlerimizin 1(Bir) yıllık ihale bedelinin tamamı ihaleden sonra ve sözleşme yapılmadan önce Belediyemiz Veznesine kiracı tarafından yatırılacaktır.
 
 
7-İhaleye girecek istekliler; İkametgah Belgesi, Belediyeden borcu yoktur yazısı, İhaleye girecek kişinin Nüfus Cüzdan fotokopisi, Geçici Teminatın Belediye Veznesine yatırılmış olması, Dosya ücretinin yatırılmış olması, Vekaleten ihaleye girilecekçe Noterden İmza sirküleri, İstekli şirket ise şirketin en son durumu, şirket ortaklarını bunların hisse ve görevlerini belirten belgeler, ticaret sicil belgesi, imza sirküleri,
 
8-İstekliler bu işimiz ile ilgili ihale şartnamesini her gün mesai saati içerisinde  Belediyemizden alabilir ve öğrenebilirler.
  
                                                                                                                              Ahmet YILMAZ
Başkan a.
Belediye Başkan Yrd.

 ....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

Sarayköy Belediyesi Logosu