0258 415 1007 Pazartesi, 30 Ocak 2023
Duyurular

İhale İlanları

İşyeri ve Tarlaların kiraya verilmesi

Mülkiyeti Belediyemize ait olan iş yeri ve tarlaların bir yıllık kiraya verilmesi.


    1-        Mülkiyeti Belediyemize ait olan  Adresi. ,Bir yıllık kirası ve geçici teminatı aşağıda belirtilen:

              İşyeri ve Tarlaların kiraya verilmesi işi olup dosya bedeli 20.00TL.dir.
 
Sıra
No
Mahalle
Mevkii
No:
Cinsi
 
Yıllık Muhammen
Bedeli(KDV DAHİL)
Geçici
Teminat
1
Turan
Düğün salonu
 
İşyeri(banka)
48.000
1440
2
Turan
Düğün salonu
3
İşyeri(berber)
3.000
90
3
Turan
Düğün salonu
4
İşyeri(çayocağı)
5.400
165
4
Turan
Düğün salonu
106
İşyeri(muhasebe)
9.000
270
5
Turan
Düğün salonu
108
İşyreri(Çiftç.Ml)
3.000
90
6
Turan
Düğün salonu
109
İşyeri(Ticaret O.
6.000
180
7
Turan
Düğün salonu
10-11
Pasaj içi işyeri
2.400
75
8
Turan
Buldan Cad.
20/b
İşyeri
6.000
180
9
Turan
Kasap hali
28
İşyeri(Erd.tic)
1.800
55
10
Cumhuriyet
G.M.K.Bul.
 
İşyeri(Mermer At.
24.000
720
11
Sığma
Menderes cad.
 
İşyeri(berber)
900
30
12
Sığma
Menderes cad.
 
İşyeri(süt koop)
600
20
13
Sığma
Menderes cad.
 
Lojman 1
1.200
40
14
Sığma
Menderes cad.
 
Lojman 2
1.200
40
10
Sığma
Menderes cad.
 
İşyeri (park kah.)
8.400
255
16
Tepeköy
Ağapınarı
138/46 pars.
17,080,86m2nin 8.000m2 si
1.600
50
17
Sığma
Karatoprak
3560-3473-3475 pars.
23692 m2
4.740
145
18
Sığma
Karatoprak
3650 pars.
15336
3.070
95
19
Beylerbeyi
Kepezaltı
182/8 pars.
23948 m2 nin 14000 m2 si
980
30
20
Kabaağaç
Köyüstü
669 pars.
44609m2 nin24609m2 si
1.725
55
 
 
2-İhale ilgili evraklar ve geçici teminat ve dosya ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz ihale günü saat 12,00 den önce  dosya içerisinde Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
 
3-İhalesi 28/01/2015 Çarşamba günü saat 13,30’dan itibaren Belediye Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
 
4- İhale 2886 Sayılı Yasanın Kanuna uygun ilgili maddeleri uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
 
       5- İhalesi üzerinde kalan yüklenici bildirime müteakip geçici teminat miktarını Kat’i teminata çevirmekle                 mükelleftir.
 
6-Adı geçen işyerlerimizin 1(Bir) yıllık ihale bedelinin tamamı ihaleden sonra ve sözleşme yapılmadan önce Belediyemiz Veznesine kiracı tarafından yatırılacaktır.
 
 
7-İhaleye girecek istekliler; İkametgah Belgesi, Belediyeden borcu yoktur yazısı, İhaleye girecek kişinin Nüfus Cüzdan fotokopisi, Geçici Teminatın Belediye Veznesine yatırılmış olması, Dosya ücretinin yatırılmış olması, Vekaleten ihaleye girilecekçe Noterden İmza sirküleri, İstekli şirket ise şirketin en son durumu, şirket ortaklarını bunların hisse ve görevlerini belirten belgeler, ticaret sicil belgesi, imza sirküleri,
 
8-İstekliler bu işimiz ile ilgili ihale şartnamesini her gün mesai saati içerisinde  Belediyemizden alabilir ve öğrenebilirler.
  
                                                                                                                               Ahmet YÜNCÜ
Emlak ve İst.Müdürü


....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

Sarayköy Belediyesi Logosu