0258 415 1007 Pazartesi, 30 Ocak 2023
Duyurular

İhale İlanları

Sığma Karakazak Mevkiindeki Deponun Kiralanması ilanı

Sığma Karakazak Mevkiindeki Deponun Kiralanması ilanı


 T.C.

SARAYKÖY BELEDİYESİ
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Duyurulur)
 
   1-        Mülkiyeti Belediyemize ait olan  Adresi. ,Bir yıllık kirası ve geçici teminatı aşağıda belirtilen:
              Tarlaların kiraya verilmesi işi olup dosya bedeli 20.00TL.dir.
 
 
Sıra
No
Mahalle
Mevkii
No:
Cinsi
 
Yıllık Muhammen
Bedeli(KDV DAHİL)
Geçici
Teminat
1
Sığma
Karakazak Mevkii
1094 parsel
Depo
9.000
300
 
 
2-İhale ilgili evraklar ihale günü saat 12,00 dan önce  dosya içerisinde Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
 
3-İhalesi 18/03/2015 Çarşamba günü saat 13,30’dan itibaren Belediye Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
 
4- İhale 2886 Sayılı Yasanın Kanuna uygun ilgili maddeleri uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
 
       5- İhalesi üzerinde kalan yüklenici bildirime müteakip geçici teminat miktarını Kat’i teminata çevirmekle                 mükelleftir.
 
6-Adı geçen işyerimizin 1(Bir) yıllık ihale bedelinin tamamı ihaleden sonra ve sözleşme yapılmadan önce Belediyemiz Veznesine kiracı tarafından yatırılacaktır. Diğer yıllar için TÜFE oranında artış yapılacaktır.
 
 
7-İhaleye girecek istekliler; İkametgah Belgesi, Belediyeden borcu yoktur yazısı, İhaleye girecek kişinin Nüfus Cüzdan fotokopisi, Geçici Teminatın Belediye Veznesine yatırılmış olması, Dosya ücretinin yatırılmış olması, Vekaleten ihaleye girilecekçe Noterden İmza sirküleri, İstekli şirket ise şirketin en son durumu, şirket ortaklarını bunların hisse ve görevlerini belirten belgeler, ticaret sicil belgesi, imza sirküleri,
 
8-İstekliler bu işimiz ile ilgili ihale şartnamesini her gün mesai saati içerisinde  Belediyemizden alabilir ve öğrenebilirler.
 
                                                                                                 Nuri YANIK
                                                                                               Em.İst.Md.Vkl.


....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

Sarayköy Belediyesi Logosu