0258 415 1007 Pazartesi, 30 Ocak 2023
Duyurular

İhale İlanları

Mülkiyeti Belediyemize ait olan; İşyeri ve Tarlaların kiraya verilmesi.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan; İşyeri ve Tarlaların kiraya verilmesi.


 T.C.

SARAYKÖY BELEDİYESİ
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Duyurulur
  
 
   1-        Mülkiyeti Belediyemize ait olan  Adresi. ,Bir yıllık kirası ve geçici teminatı aşağıda belirtilen:
              İşyeri ve Tarlaların kiraya verilmesi işi olup dosya bedeli 20.00TL.dir.
 
Sıra
No
Mahalle
Mevkii
No:
Cinsi
 
Yıllık Muhammen
Bedeli(KDV DAHİL)
Geçici
Teminat
1
Turan
Düğün salonu
109
İşyeri(Ticaret O.)
3.600
110
2
Turan
Düğün salonu
10-11
Pasaj içi işyeri
1.800
55
3
Turan
Kasap Hali
13
İşyeri
2.400
75
4
Turan
Kasap hali
19
İşyeri
2.400
75
5
Turan
Kasap Hali
8
İşyeri
3.600
110
6
Turan
Elektrik Geçidi
 
İşyeri (hamam)
6.000
180
7
Ahmetli
Sanayi
2
Depo
1.200
40
8
Ahmetli
Sanayi
3
Depo
1.200
40
9
Ahmetli
Sanayi
4
Depo
1.200
40
10
Ahmetli
Sanayi
5
Depo
1,200
40
11
Sığma
Karatoprak
3560-3473-3475
23692m2 tarla
4.000
120
12
Tepeköy
Ağa pınarı
138 /48
17.080,86 m2 nin 8000 m2  tarla
1.200
45
 
 
2-İhale ilgili evraklar ve geçici teminat ve dosya ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz ihale günü saat 12,00 den önce  dosya içerisinde Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
 
3-İhalesi 18/03/2015 Çarşamba günü saat 14.00’dan itibaren Belediye Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
 
4- İhale 2886 Sayılı Yasanın Kanuna uygun ilgili maddeleri uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
 
5- İhalesi üzerinde kalan yüklenici bildirime müteakip geçici teminat miktarını Kat’i teminata çevirmekle                 mükelleftir.
 
6-Adı geçen işyerlerimizin 1(Bir) yıllık ihale bedelinin tamamı ihaleden sonra ve sözleşme yapılmadan önce Belediyemiz Veznesine kiracı tarafından yatırılacaktır.
 
 
7-İhaleye girecek istekliler; İkametgah Belgesi, Belediyeden borcu yoktur yazısı, İhaleye girecek kişinin Nüfus Cüzdan fotokopisi, Geçici Teminatın Belediye Veznesine yatırılmış olması, Dosya ücretinin yatırılmış olması, Vekaleten ihaleye girilecekçe Noterden İmza sirküleri, İstekli şirket ise şirketin en son durumu, şirket ortaklarını bunların hisse ve görevlerini belirten belgeler, ticaret sicil belgesi, imza sirküleri,
 
8-İstekliler bu işimiz ile ilgili ihale şartnamesini her gün mesai saati içerisinde  Belediyemizden alabilir ve öğrenebilirler.
                                                                                   Nuri YANIK
                                                                             Emlak ve İst.Md.V.


....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

Sarayköy Belediyesi Logosu