0258 415 1007 Per┼čembe, 18 Temmuz 2024
Duyurular

Tarihçe

SARAYKÖY’ÜN TARİHÇESİ

SARAYKÖY ADI

İlçemiz; Anadolu yarım adasının batısında, Ege bölgesine dahil, Büyük Menderes nehri vadisindedir. Denizli iline bağlı ve ile 22 km . uzaklıktadır. İlçe merkezinin bulunduğu geniş ova, bataklık ve kısmen göl halinde idi. Adına SARIGÖL denilirdi. Zamanla Kuzeye düşen ve Bayramyeri denilen Buldan yolu üzerinde bir adacık meydana gelmiş ve bu adacık üzerine SARIBEY adında bir aşiret reisinin yerleştiği söylenir.

İlk gelen ve yerleşen Sarıbey ve aşiretidir. (Aşireti, Oğuz Türklerinden olup, geçimlerini hayvancılıkla sağlayıp, sık sık yer değiştiren ve kendilerine yörük diye tabir edilen topluluk) SARAYKÖY ismini bu yöreye ilk yerleşen SARIBEY isimli aşiret reisinden aldığı, bu isimin zamanla SARIGÖL ve SARAYKÖY olduğu bilinmektedir. Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde ilçemizin ismi EZİNEYİ ABAT ve EZİNEYİ LAZKİYE olarak geçer.

İLÇE PAZARININ TARİHİ KONUMU

SARAYKÖY’DE İLÇE PAZARI PADİŞAH FERMANI İLE KURULDU

1520 Yıllarında Osmanlı Hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman zamanında saraya mensup ve kendisini seyyah olarak tanıtan bir görevli Acısu köyünde misafir kalır. Ertesi günü yola çıktığında İlçemizin eski Pazaryeri olarak bilinen semte birkaç kadının mallarını satmak üzere toplandıklarını görür ve kendilerine sorulduğunda, kadınların mal satmak için toplandıklarını öğrenir. Bunun üzerine Saraya mensup bu görevli bir ferman hazırlatarak adamlarını emredip, tepe üzerine bir kazık çaktırır. Bu kazık üzerine yazılı fermanı bağlatır ve oradan ayrılır. Altın sarısı ve parlak yazı ile yazılı bu kağıdı görenler, burada haftanın Cumartesi günleri Pazar kurulmasına ait ferman olduğunu öğrenirler. Bu ferman üzerine, o yıllardan bu yana her Cumartesi günü İlçemizde Pazar kurulur. Bu Pazar, zamanla şöhrete ulaşır ve Evliya Çelebinin seyahatnamesinde yer alır.

İLÇENİN KURULUŞU

Sarayköy ilçesinin kuruluş tarihi kesin olarak bilinme-mesine rağmen XlV . yüzyılın sonlarına doğru Türkmen Aşiret Reisi Sarı bey tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. 1763 yılına kadar köy olan Sarayköy, bu tarihte Aydın iline bağlı bucak olmuştur. 1867 yılında Denizli livasının kazaya çevrilmesi üzerine, Denizli’ye bağlı bir nahiye olarak statüsünü korumuş, 26 Şubat 882 yılında Denizli’nin sancak olması üzerine bu tarihten itibaren Denizli Sancağına bağlı kaza olmuştur.