0258 415 1007 Per┼čembe, 18 Temmuz 2024
Duyurular

Sarayköy de Toplum

SARAYKÖY’DE TOPLUM HAYATI

Aile fertleri ve akrabalar arasındaki ilişkiler karşılıklı sevgi saygı ve fedakârlığa dayanır. Bu geleneği herkes bozmamağa gayret eder. Aile büyükleri yeni yetişenlere münasip zamanlarda ailenin ve çevrenin diğer hükümlerini anlatır. Yol, yordam gösterir. Küçükler büyüklerine gerekli saygıyı, büyükler küçüklere gerekli sevgiyi gösterirler. Düğün, bayram, ölüm doğum, hastalık, asker uğurlaması, hacca gidiş-gelişler, bir felakete uğrayış gibi durumlarda birlik olunur. Şenlikse büyütülür, gamlıksa bölüşülür. Evlenme, birbirini beğenen ve ailelerince münasip görünen iki gencin nişanlanmasıyla başlayıp, nikah ve evlenmeleriyle tamamlanan ve sona kadar sürmesi temenni edilen sosyal bir olgudur. Sarayköy’de kız tarafına “Kız evi” erkek tarafına “Oğlan evi” denir. Nişan, aile ocağının kuruluşunda ilk basamakmış gibi görünse de bunun kısa veya uzun süreli bir öncesi vardır. Evlenecek erkek veya kız birbirini görürler. Bununla beraber evlenmemiş kız ve erkeklerin serbest davranmaları bilhassa köylerde hoş karşılanmaz. Erkeğin beğendiği kız kendi yakınları rafından önceden sezdirilme-yerek yoklanır. Bundan sonra erkeğin yakınlarından birkaç kadın görücü gider, görücüler çok kurnaz davranarak su dökmek, abdest almak ve namaz kılmak bahaneleri ile kız evinin görülmesi gerekli yerlerini görüp kızın temizlik, tertip, düzen ve terbiyesi hakkında bir kanaat a varmaya çalışırlar. Evlenecek kızı olan aileler gelen misafirlerin ne için geldiklerini az çok sezer. Mümkün olduğu kadar iyi davranır. Kızlarının yerilme ihtimalinden çekinirler. Yerilen kızla oğlanın evlenmesi güç olur. Görücülüğe gelen kadınlar bir süre oturup sohbet ettikten sonra, şayet kızı onlarda beğenmişlerse maksatlarını kızın annesine açarlar. Kız annesi de “Nasip ise olur, bunu erkek bilir” derse kızın gönlü başkasında olmadığı anlaşılır. Kız evinden dönen görücüler, görüşlerini değerlendirerek erkeğin ana ve babasına anlatırlar. Bundan sonra haberleşme tekrar başlar, çöp çatan diye adlandırılan aracı kadınlar oğlan evi ile kız evi arasındaki ufak tefek pürüzleri de hallederler. Nihayet kız evinden erkekler istemeye gelsin diye söz alınır. Oğlan evinden birkaç erkek kızı istemeye giderler. Kız evine gidenlerin ağzına laf yakışan ve çevrenin onurlu kimseleri olmasına bilhassa dikkat edilir. Kız evine gidenlerin bir süre oturduktan sonra içlerinde söz sahibi olarak tanınan kimse söz alarak “Allah’ın emri Peygamber’ in kavli ile İmamı Azam’ ın içtihatına göre kızınız .......... yı oğlumuz ......... e münasip görerek istemeye geldik” diye söze başlar. Kız evi adına söz sahibi olan kişi de duruma göre hareket ederek, münasip görürse söz mendili verilir. Söz verdikten sonra nişan ve düğün işi için hazırlıklar yapılır.