0258 415 1007 Per┼čembe, 22 ┼×ubat 2024
Duyurular

İhale İlanları

Mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz satışı.

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sarayköy İlçesi, Altıntepe ve Beylerbeyi Mahallesinde kayıtlı, aşağıda ada, parsel numarası, M2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.


Mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz satışı.

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sarayköy İlçesi, Altıntepe ve Beylerbeyi Mahallesinde kayıtlı, aşağıda ada, parsel numarası, M2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

Sıra No Mahalle Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm m2 Cinsi Muhammen Bedeli (KDV hariç) Geçici Teminat
1 Altıntepe Köyiçi 101 1 672 Arsa 26.880,00 810,00
2 Altıntepe Köyiçi 101 2 687,62 Arsa 27.505,00 830,00
3 Altıntepe Köyiçi 101 3 700,50 Arsa 28.020,00 845,00
4 Altıntepe Köyiçi 101 4 614,61 Arsa 24.585,00 740,00
5 Altıntepe Köyiçi 101 5 744,28 Arsa 29.772,00 895,00
6 Beylerbeyi Yarıktaş 104 1 633,83 Arsa 19.015,00 575,00
7 Beylerbeyi Yarıktaş 104 2 602,48 Arsa 18.075,00 545,00
8 Beylerbeyi Yarıktaş 104 4 598,77 Arsa 17.964,00 540,00
9 Beylerbeyi Yarıktaş 104 6 600,87 Arsa 18.027,00 545,00
10 Beylerbeyi Yarıktaş 104 8 602,03 Arsa 18.061,00 545,00

 

2-İhalesi 05/11/2014 Çarşamba günü saat 14,00.den itibaren Belediye Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye girecekler, ihale evraklarını ihale başlamadan önce İhale komisyon başkanlığına vermek zorundadır.

4- İhale 2886 Sayılı Yasanın Kanuna uygun ilgili maddeleri uyarınca açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır

5- İhalesi üzerinde kalan yüklenici bildirime müteakip geçici teminat miktarını Kat.i teminata çevirmekle mükelleftir.

6-Adı geçen arsaların satış ihale bedelinin tamamı ihaleden onayından sonra 20 gün içerisinde Belediyemiz Veznesine alıcı tarafından yatırılacaktır.

7- İhaleye girecek istekliler; İkametgah Belgesi, Belediyeden borcu yoktur yazısı, İhaleye girecek kişinin Nüfus Cüzdan fotokopisi, Geçici Teminatın Belediye Veznesine yatırılmış olması, Vekaleten ihaleye girilecekçe Noterden İmza sirküleri, İstekli şirket ise şirketin en son durumu, şirket ortaklarını bunların hisse ve görevlerini belirten belgeler, ticaret sicil belgesi, imza sirküleri,

8-İstekliler bu işimiz ile ilgili ihale şartnamesini her gün mesai saati içerisinde 20.00 TL. karşılığında Belediyemizden alabilir ve öğrenebilirler.....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

Satış ilanı