0258 415 1007 Cuma, 23 ┼×ubat 2024
Duyurular

İhale İlanları

Belediyemize ait taşınmazların kiralanması

Tepeköy ve Sığma mahallelerimizdeki taşınmazların kiralanması işi.


 T.C.

SARAYKÖY BELEDİYESİ
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Duyurulur
 
 
 
   1-        Mülkiyeti Belediyemize ait olan  Adresi. ,Bir yıllık kirası ve geçici teminatı aşağıda belirtilen:
              işyerlerinin  kiraya verilmesi işi olup dosya bedeli 20.00TL.dir.
 
Sıra
No
Mahalle
Mevkii
Ada
Parsel
Yüzölçüm
m2
Cinsi
 
Muhammen
Bedeli (KDV Dahil)
Geçici
Teminat
1
Tepeköy
Ağapınarı
138
46
17.080,86
Tarla
4.530,00
140.00
2
Sığma
Darıyeri
 
2209-2207-3421
13.954
Tarla
6.950,00
210,00
3
Sığma
Azmak
 
3562-3560
22.835
Tarla
6.700,00
205,00
4
Sığma
Karatoprak
 
3473-3475-3476-3478
46.351
Tarla
19.100,00
573,00
5
Sığma
Dedeler
 
3492-A
30.827
Tarla
12.800,00
385.00
6
Sığma
Dedeler
 
3492-B
27.843
Tarla
12.000,00
360.00
7
Sığma
Dedeler
 
3492-C
46.539
Tarla
22.000.00
660.00
8
Sığma
Dedeler
 
3493-A
15.000
Tarla
5.100,00
155,00
9
Sığma
Dedeler
 
3493-B
28.000
Tarla
5.600,00
170,00
10
Sığma
Dedeler
 
3493-C
49.811
Tarla
20.000,00
600,00
11
Sığma
Dedeler
 
3493-D
51.000
Tarla
20.000,00
600,00
12
Sığma
Dedeler
 
3493-E
45.000
Tarla
19.000,00
570.00
13
Sığma
Dedeler
 
3493-F
32.324
Tarla
15.250,00
460,00
 
2-İhale ilgili evraklar ihale günü saat 12,00 dan önce  dosya içerisinde Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
 
3-İhalesi 10/12/2014 Çarşamba günü saat 13,30’dan itibaren Belediye Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
 
4- İhale 2886 Sayılı Yasanın Kanuna uygun ilgili maddeleri uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
 
       5- İhalesi üzerinde kalan yüklenici bildirime müteakip geçici teminat miktarını Kat’i teminata çevirmekle                 mükelleftir.
 
6-Adı geçen işyerlerimizin 1(Bir) yıllık ihale bedelinin tamamı ihaleden sonra ve sözleşme yapılmadan önce Belediyemiz Veznesine kiracı tarafından yatırılacaktır.
 
 
7-İhaleye girecek istekliler; İkametgah Belgesi, Belediyeden borcu yoktur yazısı, İhaleye girecek kişinin Nüfus Cüzdan fotokopisi, Geçici Teminatın Belediye Veznesine yatırılmış olması, Dosya ücretinin yatırılmış olması, Vekaleten ihaleye girilecekçe Noterden İmza sirküleri, İstekli şirket ise şirketin en son durumu, şirket ortaklarını bunların hisse ve görevlerini belirten belgeler, ticaret sicil belgesi, imza sirküleri,
 
8-İstekliler bu işimiz ile ilgili ihale şartnamesini her gün mesai saati içerisinde  Belediyemizden alabilir ve öğrenebilirler.
 
                                                                                                                               Ahmet YILMAZ
Başkan a.
       Belediye Başkan Yrd.


....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

Sarayköy Belediyesi Logosu