0258 415 1007 Perşembe, 20 Eylül 2018
Duyurular

Encümen Kararları

28.06.2018 Tarihli 110 numaralı encümen kararı

Gündem

 ÖZÜ: Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, Köy İçi Mevkiinde Tapunun 169  Ada, 38 Parsel  (A- B-C) Olarak Üç  Parçaya İfrazında Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 62. ve 63. Maddesine Göre Bir Mahsur Bulunmadığından Onanmasının Kabulüne Dair.

 

            TEKLİF: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2018 Tarih ve 52908619-660/1650 Sayılı Başkanlık Makamından Encümenimize 28.06.2018 tarihinde havale olunan yazılarında; Saniye DİKMEN 27.06.2018 tarihli dilekçe ve ekleri ile müracaat ederek Sarayköy İlçesi Beylerbeyi Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde, tapunun 169 ada, 38 parsel no ile kayıtlı taşınmazın (A-B-C ) olarak üç parçaya ifrazında bir mahsur olup olmadığı sorulmaktadır. Adı geçen parsel İlçemizin Beylerbeyi Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde zamanın Denizli Valisi Necati BİLİCAN tarafından 02.02.1987 tarihinde onaylanan  mahalle (köy) yerleşik alan içerisinde kalmaktadır. İlçenin Beylerbeyi Mahallesi, Köy İçi Mevkiinde tapunun 169  ada, 38 parsel  (A- B-C) olarak üç  parçaya ifrazında plansız alanlar tip imar yönetmeliğinin 62. ve 63. maddesine göre Encümence tetkiki gerekmektedir. Gereğini bilgilerinize arz ederim. ” Denilmekle; Gereği düşünüldü.

 

             KARAR: İşin aciliyeti göz önüne alınarak Olağanüstü toplanan Belediye Encümenimizce İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi incelenmiş olup, Belediye Encümenimizce yapılan tetkik ve müzakere sonucunda;

 

            Mülkiyeti Saniye DİKMEN’e ait olan Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde, tapunun 169 ada, 38 parsel İlçemizin Beylerbeyi Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde zamanın Denizli Valisi Necati BİLİCAN tarafından 02.02.1987 tarihinde onaylanan  mahalle (köy) yerleşik alan içerisinde kaldığı anlaşılmakla;

 

            Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, Köy İçi Mevkiinde tapunun 169  ada, 38 parsel  (A- B-C) olarak üç  parçaya ifrazında Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 62. ve 63. Maddesine göre bir mahsur bulunmadığından onanmasının kabulüne;

 

            Kararın ilgilisine tebliği ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine; Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi. 28.06.2018