0258 415 1007 Pazar, 18 Mart 2018
Duyurular

Encümen Kararları

23.11.2017 Tarihli 344 numaralı encümen kararı

Gündem

             ÖZÜ; Mülkiyeti Belediyemize Ait Tapunun Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Bala Mahallesi, Türkocağı Caddesi No:1/C’de Bulunan 127 Ada, 1 Parsel Nolu, 14,00 M2 (Dükkan) İşyerinin 1 (Bir) Yıl Müddetle Enver TEK’e Kiraya Verilmesine Dair.

 

           Mülkiyeti Belediyemize Ait Tapunun Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Bala Mahallesi, Türkocağı Caddesi No:1/C’de Bulunan 127 Ada, 1 Parsel Nolu, 14,00 M2 (Dükkan) İşyerinin belediyemize gelir getirmesi amacıyla 1 (Bir) yıl müddetle 1.300,00.-TL. tahmin edilen bedel üzerinden kiraya verilmesi için 23.11.2017 Perşembe günü saat 13.30 da toplanan Encümenimize işlemli evrakların havale edilmiş olmasıyla tetkik ve incelenmesine geçilerek;

 

1-      İhale 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesine göre Açık Arttırma ile yapılacaktır.

2-      İhale dosyasının incelenmesinde ihale ilanlarının, tutanaklarının ve diğer belgelerin tamam ve Kanuna uygun olduğu görüldü.

3-      Komisyonumuz ihale evraklarının incelenmesini tamamlamasına müteakip İhale başlangıç saati olan saat 13.30 da ihaleyi başlatmış olup, sonuçta;

 

Mülkiyeti Belediyemize Ait Tapunun Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Bala Mahallesi, Türkocağı Caddesi No:1/C’de Bulunan 127 Ada, 1 Parsel Nolu, 14,00 M2 (Dükkan) İşyerinin ihalesine katılmak üzere müracaat eden Enver TEK 23.11.2017 tarih ve A 954054 nolu makbuzla bu gayrimenkulümüzün tahmin edilen bedel üzerinden %3 geçici teminat tutarını Belediyemiz veznesine yatırıldığı, böylece 1 (Bir) iştirakçinin ihaleye katıldığı görülmüş ve pey kabulüne başlanmıştır.

 

SIRA NO

ADI SOYADI

ADRESİ

PEY SÜRME TARİHİ

TEKLİFİ

01.

Enver TEK

Sarayköy

23.11.2017

1.305,00-TL.

            İdaremizce tespit edilen 08.11.2017 tarihli şartnamesi doğrultusunda;

 

            Mülkiyeti Belediyemize Ait Tapunun Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Bala Mahallesi, Türkocağı Caddesi No:1/C’de Bulunan 127 Ada, 1 Parsel Nolu, 14,00 M2 (Dükkan) İşyerinin kira bedeli olarak 1.305,00.-TL. Teklif veren Enver TEK’e teklif edilen bedelin en yükseği olması nedeni ile 1 (Bir) yıl müddetle kiraya verilmesine;

 

            Belediye Encümenimizce Oybirliği ile karar verildi.  23.11.2017