0258 415 1007 Pazartesi, 24 Şubat 2020
Duyurular

Encümen Kararları

26.09.2018 Tarihli 152 numaralı encümen kararı

Gündem

 ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçenin Turan Mahallesi ve Sığma Mahallesinde Bulunan Toplam  5 (Beş) Adet Gayrimenkulün Kiraya Verilmesine Dair.

 

         TEKLİF: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 22269487-601/2287 sayılı Başkanlık Makamından Encümenimize 26.09.2018 tarihinde havale olunan yazılarında;Mülkiyeti belediyemize ait olan ve yazımız ekinde gönderilen dosyasında tüm hukuki ve fiili durumları bildirilen taşınmazların ekli şartnameye göre2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre kiraya verilip verilemeyeceği konusunun Belediye Encümeninde görüşülmesi hususunda olurlarınıza arz ederim.Denilmekle Gereği düşünüldü;

 

          KARAR; Belediye Encümenimizce yapılan tetkik ve müzakere sonucunda;   Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçenin Turan Mahallesi ve Sığma Mahallesinde Bulunan Toplam  5 (Beş) Adet Gayrimenkulün Belediyemize gelir getirmesi amacıyla 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle ihaleye çıkartılmasına;                    Kiraya verilecek taşınmazlar;             

S.

N.

İlçesi

Mahalle

Adresi

Ada

Parsel

Kiraya Verilecek Yerin Niteliği

Kiraya Verilecek Bağ.Böl.

Miktarı (M2)

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Tarih

Saat

01.

S.köy

Turan

Otogar

581

2

Yazıhane

2

9,1

2.055,00 + KDV

62,00

10.10.2018

11.00

02.

S.köy

Turan

Otogar

581

2

Yazıhane

3

9,1

2.055,00 + KDV

62,00

10.10.2018

11,10

03.

S.köy

Turan

Otogar

581

2

Yazıhane

8

13,1

4.157,00 + KDV

125,00

10.10.2018

11,20

04.

S.köy

Turan

Otogar

581

2

Taksi Durağı

 

 

2.055,00 + KDV

62,00

10.10.2018

11,30

05.

S.köy

Köyiçi

Köyiçi

 

 

Kantar

 

50

2.865,00 + KDV

86,00

10.10.2018

11,40

                 Taşınmazın Kira Bedelinin;

1-      Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçenin Turan Mahallesi ve Sığma Mahallesinde Bulunan Toplam  5 (Beş) Adet Gayrimenkulün kira süresi Encümen kararına istinaden yer tesliminden itibaren; 1-2-3-4. sıradaki taşınmazların kira süresi 01.11.2018-24.04.2019 tarihleri arasında, 5. sıradaki taşınmazın kira süresi 01.11.2018-31.10.2019 tarihleri arasında 1 (Bir) yıl müddetle tahmini kira bedeli ve geçici teminatının listedeki gibi olmasına,

                  Taşınmazın İhalesinin;

1-      Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçenin Turan Mahallesi ve Sığma Mahallesinde Bulunan Toplam  5 (Beş) Adet Gayrimenkulün ihalesinin 10 EKİM 2018 Çarşamba  günü tabloda taşınmazların hizalarında belirtilen saatlerinde Belediye Meclis Salonunda; Encümenimiz huzurunda yapılmasına;

 

              Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçenin Turan Mahallesi ve Sığma Mahallesinde Bulunan Toplam  5 (Beş) Adet Gayrimenkulün Belediyemize gelir getirmesi amacıyla kiraya verilmesine; Gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine; Belediye Encümenimizce Oybirliği ile karar verildi. 26.09.2018