0258 415 1007 Perşembe, 24 Mayıs 2018
Duyurular

Encümen Kararları

23.11.2017 Tarihli 365 numaralı encümen kararı

Gündem

 ÖZÜ; Mülkiyeti Belediyemize Ait Tapunun Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Turan Mahallesi, Otogarda Bulunan 581 Ada, 2 Parsel Nolu 79,50 M2 (Kafeterya) İşyerinin 1 (Bir) Yıl Müddetle Özcan HÜLAGÜ’nün Vekili Fahrettin AKGÜN’e Kiraya Verilmesine Dair.

 

           Mülkiyeti Belediyemize Ait Tapunun Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Turan Mahallesi, Otogarda Bulunan 581 Ada, 2 Parsel Nolu 79,50 M2 (Kafeterya) İşyerinin belediyemize gelir getirmesi amacıyla 1 (Bir) yıl müddetle 10.400,00.-TL. + KDV. tahmin edilen bedel üzerinden kiraya verilmesi için 23.11.2017 Perşembe günü saat 15.15 de toplanan Encümenimize işlemli evrakların havale edilmiş olmasıyla tetkik ve incelenmesine geçilerek;

 

1-      İhale 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesine göre Açık Arttırma ile yapılacaktır.

2-      İhale dosyasının incelenmesinde ihale ilanlarının, tutanaklarının ve diğer belgelerin tamam ve Kanuna uygun olduğu görüldü.

3-      Komisyonumuz ihale evraklarının incelenmesini tamamlamasına müteakip İhale başlangıç saati olan saat 15.15 de ihaleyi başlatmış olup, sonuçta;

 

Mülkiyeti Belediyemize Ait Tapunun Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Turan Mahallesi, Otogarda Bulunan 581 Ada, 2 Parsel Nolu 79,50 M2 (Kafeterya) İşyerinin ihalesine katılmak üzere müracaat eden Özcan HÜLAGÜ 22.11.2017 tarih ve A 954048nolu makbuzla bu gayrimenkulümüzün tahmin edilen bedel üzerinden %3 geçici teminat tutarını Belediyemiz veznesine yatırıldığı, böylece 1 (Bir) iştirakçinin ihaleye katıldığı görülmüş ve pey kabulüne başlanmıştır.

 

SIRA NO

ADI SOYADI

ADRESİ

PEY SÜRME TARİHİ

TEKLİFİ

01.

Özcan HÜLAGÜ’nün Vekili Fahrettin AKGÜN

Sarayköy

23.11.2017

10.405,00-TL.+KDV.  

            İdaremizce tespit edilen 08.11.2017 tarihli şartnamesi doğrultusunda;

 

            Mülkiyeti Belediyemize Ait Tapunun Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Turan Mahallesi, Otogarda Bulunan 581 Ada, 2 Parsel Nolu 79,50 M2 (Kafeterya) İşyerinin kira bedeli olarak 10.405,00.-TL. + KDV. Teklif veren Özcan HÜLAGÜ’nün Vekili Fahrettin AKGÜN’e teklif edilen bedelin en yükseği olması nedeni ile 1 (Bir) yıl müddetle kiraya verilmesine;

 

            Belediye Encümenimizce Oybirliği ile karar verildi.  23.11.2017