0258 415 1007 Cuma, 20 Ekim 2017
Duyurular

Encümen Kararları

21.06.2017 Tarihli 176 numaralı encümen kararı

Gündem

 ÖZÜ : Denizli İli, Sarayköy İlçesi Turan Mahallesi, Tapuda 62 Ada, 41 Parselin  A  İle Gösterilen Kısmın İmar Planında  İmar Yolunda Kaldığından Dolayı  Kayıtsız, Şartsız ve Bedelsiz Olarak Yola Terkin Edilmesine; B-C Olarak İki Parçaya İfrazına; C İle Gösterilen Kısmın Artık Parsel Olduğundan Dolayı Üzerine İnşaat Yapılamaz Şerhi Konularak 62 Ada, 21  Nolu Parsel İle Şuyulandırılmasında 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine Göre Bir Mahsur Bulunmadığından Onanmasının Kabulüne Dair.

 

            TEKLİF : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.06.2017 tarih ve 52908619/877 sayılı yazılarında; “           İsmail Yaşar ÇÖMEZ ve hissedarları 21.06.2017 tarihli dilekçe ve ekleri ile müracaat ederek ilçenin Turan Mahallesi,  tapuda 62 ada, 41 parsel no ile kayıtlı taşınmazın A ile gösterilen kısımlarını kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak yola terk etmek istemesinde ve B-C olarak iki parçaya ifrazında  bir mahsur olup olmadığını sormaktadır. Yapılan incelemede; adı geçen parsel Belediyemiz imar planında ticarete tahsis edilmiş alan içerisinde kalmaktadır. Söz konusu 62 ada, 41 parsel Belediyemiz  imar planında 30LIVD imar paftasında yatayda  10800- 10900 dikeyde 10800-10900  koordinatları arasında kaldığından  ekli folyede görüldüğü gibi 41 nolu parselin  A  ile gösterilen kısmın imar planında  imar yolunda kaldığından dolayı  kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak yola terkin edilmesine ve  B-C olarak iki parçaya ifrazında C ile gösterilen kısmın artık parsel olduğundan dolayı üzerine inşaat yapılamaz şerhi konularak 62 ada, 21  nolu parsel ile şuyulandırılmasında 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddelerine göre Encümence tetkiki gerekmektedir. Gereğini bilgilerinize  arz ederim. ” Denilmekle gereği düşünüldü.

 

             KARAR : Belediye Encümenimizce İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi incelenmiş olup, Belediye Encümenimizce yapılan tetkik ve müzakere sonucunda;

 

             Mülkiyeti İsmail Yaşar ÇÖMEZ ve Hissedarları’na ait olan Denizli İli, Sarayköy İlçesi Turan Mahallesi, tapuda 62 ada, 41 parsel Belediyemiz imar planında ticarete tahsis edilmiş alan içerisinde kaldığı;

 

            Söz konusu 62 ada, 41 parsel Belediyemiz  imar planında 30LIVD imar paftasında yatayda  10800- 10900 dikeyde 10800-10900  koordinatları arasında kaldığı anlaşılmakla;

 

           Ekli folyede görüldüğü gibi 41 nolu parselin  A  ile gösterilen kısmın imar planında  imar yolunda kaldığından dolayı  kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak yola terkin edilmesine;

 

           B-C olarak iki parçaya ifrazına;

 

           C ile gösterilen kısmın artık parsel olduğundan dolayı üzerine inşaat yapılamaz şerhi konularak 62 ada, 21  nolu parsel ile şuyulandırılmasında 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddelerine göre bir mahsur bulunmadığından onanmasının kabulüne;

 

          Kararın ilgilisine tebliği ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine; Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi. 21.06.2017