0258 415 1007 Pazartesi, 18 Aralık 2017
Duyurular

Encümen Kararları

24.10.2017 Tarihli 287 numaralı encümen kararı

Gündem

 ÖZÜ: Denizli İli, Sarayköy İlçesi İlçenin Gerali Mahallesinde Tapuda 0 Ada, 759 ve 762   Nolu Parsellerin A Olarak Tevhidine; İmar Yolunda Kalan B İle Gösterilen Kısmın Kayıtsız Şartsız ve Bedelsiz Olarak İmar Yoluna Terkinine; İmar Planında Park Alanında Kalan C-D-E-F-G-H  İle Gösterilen  Kısmın Kayıtsız Şartsız ve Bedelsiz Olarak Park Alanına  Terkinine; Terkinden Sonra J-K-L-I-N-O-P-S-T-R Olarak 10 Parçaya İfrazına; İfrazı Sonucu  İmar Planında Cami Alanında Kalan P Parselinin Cami Alanı Olarak, I İle Gösterilen Parselin Trafo Alanı Olarak,  N İle Gösterilen Parselin Artık Parsel Olarak Ve J-K-L- O-S-T-R- İle Gösterilen Parsellerin Müstakil İmar Parseli Olarak Tescil Edilmesinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine Göre Bir Mahsur Bulunmadığından Onanmasının Kabulüne Dair.

             TEKLİF: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2017 tarih ve 52908619-1416/2783 sayılı Başkanlık Makamından Encümenimize 24.10.2017 tarihinde havale olunan yazılarında; TC.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  Toki adına Özkılınç Yapı İnşaat İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi  Zeki HASPOLAT  23.10.2017 tarihli dilekçe ve ekleri ile müracaat ederek İlçenin Gerali Mahallesinde tapuda 0 ada, 759 ve 762   nolu parsellerin A olarak tevhidine, imar yolunda kalan  B ile gösterilen kısmın kayıtsız şartsız ve bedelsiz olarak imar yoluna terkini ve imar planında park alanında kalan C-D-E-F-G-H  ile gösterilen  kısmın kayıtsız şartsız ve bedelsiz olarak park alanına  terkinine, terkinden sonra J-K-L-I-N-O-P-S-T-R olarak 10 parçaya ifrazı sonucu  imar planında cami alanında kalan P parselinin cami alanı olarak, I ile gösterilen parselin trafo alanı olarak, N ile gösterilen parselin artık parsel olarak ve J-K-L- O-S-T-R- ile gösterilen parsellerin müstakil imar parseli olarak tescil edilmesinde,  bir mahsur bulunup bulunmadığını sormaktadır. Yapılan incelemede; adı geçen parsel Belediyemiz imar planı içinde bulunmaktadır.Belediyemiz  M21B09D1C-M21B09D1B imar paftasında dikeyde 9300-9800 yatayda 9500-9900 koordinatları arasında kalmakta olup, İlçenin Gerali Mahallesinde tapuda 0 ada, 759 ve 762   nolu parsellerin A olarak tevhidine, imar yolunda kalan  B ile gösterilen kısmın kayıtsız şartsız ve bedelsiz olarak imar yoluna terkini ve imar planında park alanında kalan C-D-E-F-G-H  ile gösterilen  kısmın kayıtsız şartsız ve bedelsiz olarak park alanına  terkinine, terkinden sonra J-K-L-I-N-O-P-S-T-R olarak 10 parçaya ifrazı sonucu  imar planında cami alanında kalan P parselinin cami alanı olarak, I ile gösterilen parselin trafo alanı olarak,  N ile gösterilen parselin artık parsel olarak ve J-K-L- O-S-T-R- ile gösterilen parsellerin müstakil imar parseli olarak tescil edilmesinde 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddelerine göre Encümence tetkiki gerekmektedir. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Denilmekle gereği düşünüldü.

            KARAR: İşin aciliyeti göz önüne alınarak Olağanüstü toplanan Belediye Encümenimizce İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi incelenmiş olup, Belediye Encümenimizce yapılan tetkik ve müzakere sonucunda;

 

            TC.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  Toki adına Özkılınç Yapı İnşaat İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi  Zeki HASPOLAT’ın müracaatı doğrultusunda Denizli İli, Sarayköy İlçesi İlçenin Gerali Mahallesinde tapuda 0 ada, 759 ve 762   nolu parsellerin Belediyemiz imar planı içinde bulunduğu;

           Belediyemiz M21B09D1C-M21B09D1B imar paftasında dikeyde 9300-9800 yatayda 9500-9900 koordinatları arasında kaldığı anlaşılmakla;

           İlçenin Gerali Mahallesinde tapuda 0 ada, 759 ve 762   nolu parsellerin A olarak tevhidine;

           İmar yolunda kalan B ile gösterilen kısmın kayıtsız şartsız ve bedelsiz olarak imar yoluna terkinine;

           İmar planında park alanında kalan C-D-E-F-G-H  ile gösterilen  kısmın kayıtsız şartsız ve bedelsiz olarak park alanına  terkinine;

          Terkinden sonra J-K-L-I-N-O-P-S-T-R olarak 10 parçaya ifrazına;

          İfrazı sonucu  imar planında cami alanında kalan P parselinin cami alanı olarak, I ile gösterilen parselin trafo alanı olarak,  N ile gösterilen parselin artık parsel olarak ve J-K-L- O-S-T-R- ile gösterilen parsellerin müstakil imar parseli olarak tescil edilmesinde 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddelerine göre bir mahsur bulunmadığından onanmasının kabulüne;

           Kararın ilgilisine tebliği ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine; Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi. 24.10.2017