0258 415 1007 Cuma, 22 Eylül 2017
Duyurular

Meclis Kararları

07.07.2017 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      Denizli İli Sarayköy İlçesi, Sakarya Mahallesi Babadağ Caddesi Mevkiinde   Tapunun 373 Ada, 24 ve 45 Nolu Parseller İle İlgili Sarayköy Malmüdürlüğü’nden Talep Ettiğimiz Görüş Neticesinde Sarayköy Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 23.03.2017 Tarih 134 Sayılı Yazısında Mevcutta Yurt Bulunan 373 Ada, 45 Nolu Parselin Yurt Alanı, 373 Ada, 24 Nolu Parselin Sosyal Tesis Alanı Yapılabilmesi İçin İmar Planı Yapılmasında Bir Sakınca Görmemiştir. Söz Konusu Parsellerle İlgili Olarak 1/2000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Denizli Büyükşehir Belediyesinin 18.04.2017 Tarih 392 Nolu Meclis Kararı İle Onaylanmıştır. Onaylanan 1/2000 Ölçekli Nazım  İmar Planına Uygun Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Onaylanması Hususunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.07.2017 Tarih ve 52908619-917/1 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

2-      Enerya Denizli Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin İlgi Yazısında Belirtildiği Üzere Denizli Doğal Gaz Dağıtım Projesi Kapsamında İlçemize Doğalgaz Arzı Sağlanabilmesi Amacı İle 2 (İki) Adet Bölge Regülatör İstasyonu Konulması Planlanmaktadır. Bölge Regülatör İstasyonlarının, Mevcut Şartnameler Doğrultusunda Kolay Ulaşılabilecek Ve Korunabilecek Lokasyonlarda Ağırlıklı Olarak Yeşil Alanlar Tercih Edilerek Dizayn ve Yerleştirme Zorunluluğu Bulunmakta Olup, İlgi Yazının Ekinde Krokileri ve Teknik Detayları Verilen Bölge Regülatör İstasyonları İle İlgili Gerekli İznin Verilmesi Hususunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.07.2017 Tarih ve 52908619-919/1 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

3-      Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının 23/06/2017 Tarih ve 15376722-756.01-330-1197/E.14348 Sayılı Yazısı İle  Bir Kısmı Mezarlık Olarak Kullanılan İlçemiz Aşağı Mahalle 33 Ada 7 Parsel Nolu 10.227,00 M2 Yüzölçümlü Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazın Mezarlık Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğüne Bedelsiz Devri Talep Edilmekte Olup, Bedelsiz Olarak Devir Talebi ve Devir İşleminin Yapılabilmesi İçin Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a Yetki Verilmesi Hususunda Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.07.2017 Tarih ve 22269487-368-1811/A Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

4-      Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.