0258 415 1007 Cuma, 24 Kasım 2017
Duyurular

Meclis Kararları

09.10.2017 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1- 2018 Yılı Analitik Bütçe ve Tarife Taslağı İle İlgili Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

A)    2018 Yılı Bütçe Kararnamesi,

B)     2018 Yılı Analitik Bütçe ve Tarife Taslağı Gider Bölümü,

C)     2018 Yılı Analitik Bütçe ve Tarife Taslağı Gelir Bölümü,

D)    2018 Yılı Finansmanının Ekonomik Sınıflandırması,

E)     2018 Yılı 3’er Aylık Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı

 

2- 2018 Yılı Gelir Ücret Tarifesi İle İlgili Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

3- Belediyemiz İle Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında Düzenlenecek Olan Kültür Evi (Kültür Merkezi) Yapım İşine Ait Yardım Talebine İlişkin Protokolün İmzalanabilmesi İçin Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a Yetki Verilmesi İle İlgili; Yönetmelik İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

4- (Gündem Sırasında Değişiklik Teklifiyle Eklenen Gündemimizin 4.ncü Maddesi) 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 90.Maddesi Gereğince Sarayköy Vergi Dairesi Müdürlüğünce Oluşturulacak Satış Komisyonunda Görevlendirilecek Belediye Meclis Üyesinin Belirlenmesi Hususunda Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  05.10.2017 Tarih ve 3871010/219 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

5- Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.