0258 415 1007 Pazartesi, 6 Temmuz 2020
Duyurular

Meclis Kararları

07.02.2020 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :        

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      İlçe Müftülüğüne 03.02.2015 tarihinde 5 (beş) yıl süre ile tahsis edilen mülkiyeti belediyemize ait olan Beylerbeyi Mahallesi 210 ada, 1 parselde bulunan eskiden sağlık evi ve lojman olarak kullanılan binanın sadece lojman olan kısmının Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere tahsisisin yenilenmesi hususunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.01.2020 gün ve 22269487-49 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

2-      Belediyemizce web tapu işlemlerinin yapılması için Sarayköy Tapu Müdürlüğü ile protokol yapılması ve Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a belediyemiz adına protokol yapma yetkisi verilmesi hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.02.2020 tarih ve 34964774/2020-15-334 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

3-      Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan zabıta personeline 2020 yılında verilecek olan maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hususunda Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 03.02.2020 tarih ve 93567757-15 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

4-      Sarayköy Jeotermal Doğalgaz Isıtma Turizm Tarım Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 2020 yılı içersinde yapılacak olan, 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ve 2020 yılı içersinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu toplantılarında Sarayköy Belediyesi’ni temsil etmek üzere yetkili belirlenmesi hususunda Şirketin 27.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

5-      Sarjet Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri Yatırım ve İşletmeleri A.Ş.nin 2020 yılı içersinde yapılacak olan, 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ve 2020 yılı içersinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantılarında Sarayköy Belediyesi’ni temsil etmek üzere yetkili belirlenmesi hususunda Şirketin 27.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

6-      Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.