0258 415 1007 Çarşamba, 29 Ocak 2020
Duyurular

Meclis Kararları

06.01.2020 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      İlçemiz Ahmetli Mahallesi 460 parsel ve Beylerbeyi Mahallesi 232 ada 1 parsellerin, üzerindeki binalar ile birlikte 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.Maddesinin d bendine göre bedelsiz olarak mülkiyetinin devralınması ve devir işlemlerinin yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili;

A-    Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

2-      İlçemiz Beylerbeyi Mahallesi 228 ada, 5 parsel, Duacılı Mahallesi DOP. Alanı, Gerali Mahallesi 141 nolu parsel, Hasköy Mahallesi 1488 nolu parsel ve Sığma Mahallesi 1025 nolu parseller üzerinde bulunan halı sahaların bedelsiz olarak devir işleminin yapılması ve protokol imzalaması için Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili;

A-    Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

3-      Belediyemiz Müdürlükleri uhdesinde bulunan,arızaları tamir edilemediği için kullanılmayan veya ekonomik ömrünü doldurmuş olan ve Plaka değişikliğiyle 20 ADF 693(20 SH 260),20 ADC 260(20 SH 261) ve 20 ADE 474 (20 SP 247) olan araçların ihalelerinin iptal edilerek yeni plakalarıyla 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 13.maddesi gereğince toplam 3 adet aracın taşıt,iş makinesi olarak satılabilmesi ile ilgili;

A-    Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

4-      Yeni ihdası yapılan kadroların iptal edilerek yerine eskilerinin ihdası için 6835 unvan kodlu 1.derece şef kadrosunun kaldırılarak yerine yine 7785 unvan kodlu 5.derece tahsildar kadrosunun alınması ile ilgili;

A-    Genel İdari Hizmetler Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

5-      Belediyemizin kadrolu Avukatı bulunmadığından, mahkemeler nezdinde vukuu bulan veya bulabilecek davalarının bakılması ve takibi için 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arası 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası gereğince kısmi zamanlı olarak Avukat çalıştırılması, aylık net ücretinin ve aylık/haftalık gün sayısı ve çalışılacak her gün için ise kaç saat olacağının tespiti ile ilgili;

A-    Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

6-      Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kadrolu Mühendis bulunmadığından işlerin aksamaması için 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 4.Fıkrası gereğince tam zamanlı olarak İnşaat Mühendisi çalıştırılması ve aylık net ücretinin tespiti ile ilgili;

A-    Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

7-      Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kadrolu Mimar bulunmadığından yapılacak proje aşamasındaki işlerin aksamaması için 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 4.Fıkrası gereğince tam zamanlı olarak Mimar çalıştırılması ve aylık net ücretinin tespiti ile ilgili;

A-    Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

8-      Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kadrolu Mühendis bulunmadığından işlerin aksamaması için 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 4.Fıkrası gereğince tam zamanlı olarak Makine Mühendisi çalıştırılması ve aylık net ücretinin tespiti ile ilgili;

A-    Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

9-      Belediyemizin üst yapı çalışmaları için, Fen İşleri Müdürlüğümüzde İnşaat Teknikeri çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğundan müdürlüğümüzün saha çalışmalarında işlerin aksamaması için 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası gereğince tam zamanlı olarak İnşaat Teknikeri çalıştırılması ve aylık net ücretinin tespiti ile ilgili;

A-    Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

10-  Denetim Komisyonunun oluşturulması, komisyon üye sayısının belirlenmesi ve denetim komisyon üye seçiminin yapılması hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2019 tarih ve 69514797/277 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

11-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.