0258 415 1007 Salı, 28 Şubat 2017
Duyurular

Meclis Kararları

06.02.2017 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

1-      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/a Maddesine Göre, Belediyemizce Örgün Eğitim Programlarına Destek Mahiyetinde Ücretsiz Kurslar Açılabilmesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Yapılacak ve Bakanlıkça Onaylanacak Ortak İşbirliği Protokolleri İmzalanabilmesinde, Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a Yetki Verilmesi İle İlgili;

A-    Yönetmelik İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi,

B-     Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

2-      (Gündem Sırasında Değişiklik Teklifiyle Eklenen Gündemimizin 2.nci Maddesi) Denizli İli, Sarayköy İlçesi Bala Mahallesi, İstasyon Caddesi Mevkiinde Bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait Olan 157 Ada 64 Numaralı Parsel Üzerinde İntifaı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait İrtifak Hakkı Bulunmakta Olup Parsel İçin Emniyet Müdürlüğünün Talebi Doğrultusunda Parselin Mülkiyet Sınırlarına Göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İle İlgili;

A-    İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

3-      Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Çalışan Zabıta Personeline 2017 Yılında Verilecek Olan Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Tespiti  İle İlgili;

A-  Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

4-      Sarayköy İlçesi Acısu Gurup Köyleri İçmesuyu Birliği Adına Kayıtlı İken Belediyemiz Adına Devredilen, Üzerinde İçme Suyu Sondajı Terfi Binası ve Tesislerinin Bulunduğu, Aydın İli, Buharkent İlçesi Ortakçı Mahallesi Taşbuzakırı Mevkii 1178 Parsel Nolu 25.344,00 M2 Yüzölçümlü Taşınmazın Belediyemize Ait Olan ¼ Hissesine Tekabül Eden 6.336,00 M2 lik Kısmının, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü Adına Bedelli/Bedelsiz Olarak Devredilmesi İle İlgili;

A-    Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

5-      Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.