0258 415 1007 Perşembe, 18 Nisan 2019
Duyurular

Meclis Kararları

10.12.2018 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

1-      İlçemiz Turan Mahallesi 50 ada, 4 parsel için hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili;

A-    İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

2-      Belediyemizin ihtiyaç duyulan müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere geçici işçiye ihtiyaç olduğundan, belediyemize ait norm kadro standardı toplamının %20 si oranında adam/ay geçici işçi vizesi alınması ile ilgili;

A-    Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

3-      Taşıt Muayene ve Kontrol Komisyonu’nca düzenlenen Taşıt Muayene ve Kontrol Raporlarına istinaden taşıt, iş makinesi veya hurda olarak satılabilmesi ile ilgili;

A-    Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

4-      Özsan TURAN tarafından satışı talep edilen 86092/447701 (860,92 m2) hissesi belediyemize ait olan arsa vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Fıkrası gereğince satışı ve 3194 Sayılı Kanunun 17.Maddesini 3.Fıkrasına göre satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili;

A- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

B- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

5-      Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesinde Sarayköy Orman İşletme Şefliğinin uygun gördüğü alanda Mustafa GÜDÜCÜ adına Hatıra Ormanı tahsis edilmesi ile ilgili;

A-    Genel İdari Hizmetler Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

6-      Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.