0258 415 1007 Çarşamba, 25 Nisan 2018
Duyurular

Meclis Kararları

09.04.2018 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 Sarayköy Belediye Meclisi, 2018 yılı Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısının devamını 09/Nisan/2018 Pazartesi günü saat 15.00 de aşağıdaki gündem gereğince Belediye Meclis Salonunda yapacaktır.

 

G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      (1/2) Sarayköy Belediyesinin 2017 Yılı Faaliyetlerini Kapsayan Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisinin Bilgisine Sunulması.

 

2-      (2/3) 01.01.2017 – 31.12.2017 Tarihlerini Kapsayan Sarayköy Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2018 Tarih ve 72635287/92 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

3-      (3/4) Belediye Encümenine 1 (Bir) Yıl Süre İle Gizli Oyla 2 (İki) Üye Seçimi Hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2018 Tarih ve 72635287/91 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

4-      (4/5) Sarayköy Belediye Meclisince, Meclis İhtisas Komisyonlarının Teşkili ve Üyelerinin Tespiti Hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2018 Tarih ve 72635287/93 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

5-      (5/6) Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.