0258 415 1007 Çarşamba, 26 Temmuz 2017
Duyurular

Meclis Kararları

05.06.2017 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

 

-          Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-       Sarayköy Belediye Başkanlığı İle Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü Arasında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.Maddesinin 1.Fıkrasının (a) Bendi İle 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 25.Maddesi Esas Alınarak Hazırlanan “Yağmursuyu Tesislerin Projelendirilmesi ve Yapımı Protokolü”nün Görüşülmesi İle İlgili;

A- Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

2-       Belediyemiz Hizmetlerine ve Yatırımlarına Finansman Sağlanması Amacı İle Fiilen Kullanılmayan ve Atıl Durumda Olan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2017 Tarih ve 723/1463 Sayılı Yazıları İle B-5 Ticari Konut Alanında Kaldığı ve Satışının Yapılmasında Bir Sakınca Olmadığı Bildirilen Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Turan Mahallesi Mescitbendi Mevkii 77 Ada, 19 Parsel Nolu 6,50 M2 Yüzölçümlü Taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) Fıkrası Gereğince Satışının Yapılabilmesi İçin 2886 Sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulüyle İhalesinin Yapılmasında Belediye Encümenine Yetki Verilmesi İle İlgili;

A- Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

B- İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

3-       (Gündem Sırasında Değişiklik Teklifiyle Eklenen Gündemimizin 3.ncü Maddesi) Belediyemiz Hizmetlerine ve Yatırımlarına Finansman Sağlanması Amacı İle Fiilen Kullanılmayan ve Atıl Durumda Olan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2017 Tarih ve 773/1526 Sayılı Yazıları İle B-5 Ticari Konut Alanında Kaldığı ve Satışının Yapılmasında Bir Sakınca Olmadığı Bildirilen Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Turan Mahallesi Mescitbendi Mevkii 76 Ada, 94 Parsel Nolu 19,89 M2 Yüzölçümlü Taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) Fıkrası Gereğince Satışının Yapılabilmesi İçin 2886 Sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulüyle İhalesinin Yapılmasında Belediye Encümenine Yetki Verilmesi İle İlgili;

A- Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

B- İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

 

4-       (Gündem Sırasında Değişiklik Teklifiyle Eklenen Gündemimizin 4.ncü Maddesi) Belediyemiz Hizmetlerine ve Yatırımlarına Finansman Sağlanması Amacı İle Fiilen Kullanılmayan ve Atıl Durumda Olan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2017 Tarih ve 774/1527 Sayılı Yazıları İle B-5 Ticari Konut Alanında Kaldığı ve Satışının Yapılmasında Bir Sakınca Olmadığı Bildirilen Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Turan Mahallesi Buldan Caddesi Mevkii 215 Ada, 30 Parsel Nolu 11,00 M2 Yüzölçümlü Taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) Fıkrası Gereğince Satışının Yapılabilmesi İçin 2886 Sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulüyle İhalesinin Yapılmasında Belediye Encümenine Yetki Verilmesi İle İlgili;

A- Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

B- İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

5-       (Gündem Sırasında Değişiklik Teklifiyle Eklenen Gündemimizin 5.nci Maddesi) Davet Mektubuna İstinaden Belediyemiz Adına Sarayköyspor  Kulübü Halk Oyunları Topluluğu’nun 21-26 Temmuz 2017 Tarihleri Arasında Budapeşte, Macaristan’da Gerçekleşecek Olan IV.Uluslar Arası Yaz-Sanat Festivali’ne Katılması ve Davete İştirak Edecek Personel İle Görevli Çizelgesinin Görüşülmesi İle İlgili;

A- Eğitim, Kültür, Turizm, Sanat ve Spor Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

B- Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

6-       Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.