0258 415 1007 Pazartesi, 10 Aralık 2018
Duyurular

Meclis Kararları

07.09.2018 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      Mustafa GÜDÜCÜ’nün Vefatı İle Eksilen İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi.

1.      İmar Komisyonuna 1 Üye Seçimi.

2.      Genel İdari Hizmetler Komisyonuna 1 Üye Seçimi.

3.     Eğitim, Kültür, Turizm, Sanat Ve Spor Komisyona 1 Üye Seçimi Hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.09.2018 Tarih ve 69514797/216 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

2-      Mustafa GÜDÜCÜ’nün Vefatı İle Boşalan Belediye Encümenine Gizli Oyla 1 Üye Seçimi Hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.09.2018 Tarih ve 69514797/217 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

3-      Belediyemizin Üst Yapı Çalışmaları İçin, Fen İşleri Müdürlüğümüzde İnşaat Teknikeri Çalıştırılmasına İhtiyaç Duyulduğundan Müdürlüğümüzün Saha Çalışmalarında İşlerin Aksamaması İçin 15.09.2018 – 31.12.2018 Tarihleri Arasında 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası Gereğince Tam Zamanlı Olarak İnşaat Teknikeri Çalıştırılması ve Aylık Net Ücretinin Tespiti Hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.08.2018 Tarih ve 38701010/282 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

4-      İlçemizde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim ve Öğretim Gören Fakir ve Yardıma Muhtaç Olan Öğrenciler Belediyemizden Giyim, Ayakkabı ve Kırtasiye Malzemesi Talep Ettiğinden, Belediye Meclisimizin 04.08.2014 Tarih ve 90 Sayılı Kararı İle Düzenlenen Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğindeki Şartları Taşıyan Kişilere İhtiyacı Karşılayacak Şekilde Malzeme Yardımı Yapılması Hususunda Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.08.2018 Tarih ve 83814535-44 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

5-      “Mahalli Kültürün Devamı ve Kış Turizmi Deve Güreşleri Festivali” Giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden Karşılanması ve Ayrıca  Kültür ve Turizm Bakanlığından Bu Tür Hizmetler İçin Tahsis Etmiş Olduğu Ödenekten Yardım Talep Edilmesi Hususunda Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.08.2018 Tarih ve 83814535-45 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

6-      (Gündem Sırası Değişiklik Teklifiyle Eklenen İlave Gündem) Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sakarya Mahallesi, Demircideresi Mevkiinde Tapunun 51 Pafta, 193 Ada, 20 Nolu Parsel İçin Düzenlenen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hususunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.09.2018 Tarih ve 52908619-891/2167 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

7-      Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.