0258 415 1007 Pazartesi, 20 Ağustos 2018
Duyurular

Meclis Kararları

04.06.2018 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

 

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      20.05.2014 Tarih ve 274 Sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı İle Kabul Edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin, Yönetmeliğin 11.01 Maddesi Uyarınca, 2018 Yılı  Otopark Bedellerinin Tahakkuk ve Tahsil Esaslarının Belirlenmesi  İle İlgili;

A-     Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

2-      Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Bala Mahallesinde 30L-IVd İmar Paftasında Kalan Alanın İçerisinde Trafo Yeri Olarak Ayrılan Alana İlgi Yazıya İstinaden Trafo Binasının  Tesis Edilmesi Uygun Olmadığından Trafo Binasının Yerinin Başka Bir Alana Kaydırılması İmar Planı Değişikliği Talebi İle İlgili;

A-     İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

3-      Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Bala Mahallesi, Hasköy ve Havuz Caddesi Mevkiinde Tapunun 33 Pafta, 494 Ada, 6 Nolu Parsel  İçin Düzenlenen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi İle İlgili;

A-    İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

4-      Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.