0258 415 1007 Per┼čembe, 20 Haziran 2019
Duyurular

Duyurular

Duyuru Başlangıcı: 11.06.2019 08:00
Duyuru Sonu: 11.06.2019 14:00


 Sarayköy Belediye Meclisi, 2019 yılı Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısının devamını 11/Haziran/2019 Salı günü saat 14.00 de aşağıdaki gündem gereğince Belediye Meclis Salonunda yapacaktır.


 

G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-     (Gündem sırasında değişiklik teklifiyle eklenen ilave gündem) 5393 Sayılı Kanunun 68/e maddesine göre 2019 yılı içinde yapılabilecek borçlanma limiti dahilinde Yurtiçi bankalardan tek seferde anapara 2.000.000,00 (İkimilyon)TL.ye ve 60 ay vadeye kadar veya İller Bankası (İLBANK) A.Ş.den 2.182.273,00 (İkimilyon yüzseksenikibin ikiyüzyetmişüç) TL.ye kadar borçlanılması suretiyle alınacak Teminat Mektubu ile yurt içi bankalardan 2.182.273,00 (İkimilyon yüzseksenikibin ikiyüzyetmişüç) TL.ye kadar (faiz dahil) 24 ay taksitle kredi kullanılmasına ve kredi işlemleri için Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili;

A- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

2-     (Gündem sırasında değişiklik teklifiyle eklenen ilave gündem) Mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazların, belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e ) fıkrası gereğince satışı için gerekli meclis kararının alınması ve satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili;

A- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

3-     (Gündem sırasında değişiklik teklifiyle eklenen ilave gündem) Abdulkadir DEMİRCİ’nin talebi doğrultusunda 872/43869 (52,32 M2) hissesi belediyemize ait olan Hasköy Mahallesi Köyiçi Mevkii M21B08B3D pafta, 2896 parsel nolu 2632,14 M2 (Belediye Hissesi 872/43869 (52,32 m2)) Arsa vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) Fıkrası gereğince satışı için gerekli meclis kararının alınması ve 3194 Sayılı Kanunun 17.Maddesinin 3.Fıkrasına göre satışının yapılabilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi ile ilgili;

A- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

4-     Ali AKÇA ve Fatma AKÇA’nın talebi doğrultusunda 363/42613 (3,63 M2) hissesi belediyemize ait olan Aşağı Mahalle M21B15B4-4C pafta, 17 ada, 42 parsel nolu 426,13 M2 (Belediye Hissesi 363/42613 (3,63 m2)) taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) Fıkrası gereğince satışı için gerekli meclis kararının alınması ve 3194 Sayılı Kanunun 17.Maddesinin 3.Fıkrasına göre satışının yapılabilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi ile ilgili;

A- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

5-      Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi  tapunun M21B-15A-2 pafta, 101 ada, 2  nolu parsel  için Akça Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili;

A- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

6-      Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

Yorum Bulunamadı