0258 415 1007 Cumartesi, 31 Ekim 2020
Duyurular

Duyurular

Duyuru Başlangıcı: 09.07.2020 09:00
Duyuru Sonu: 03.07.2020 17:00


Gündem:

 GÜNDEM :

-          Yoklama ve Toplantının Açılışı,

1-         5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41.maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan Sarayköy Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.04.2020 tarih ve 34964774/2020-36-937 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

2-         Mülkiyeti belediyemize ait olan Sığma Mahallesi Menderes Caddesi No:29 adresindeki 1094 Parsel nolu taşınmazda bulunan iş yerinin 10 (On) yıllığına kiralanması talep edilmiş olup, 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.06.2020 tarih ve 22269487-105.03-E.153 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

3-         Ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını nedeniyle başta personel giderleri ve diğer cari ödemeler için İlbank A.Ş tarafından kullandırılacak olan 4.000.000,00 (DörtMilyon) TL nakit kredi talebi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.06.2020  tarih ve 34964774-105.02.E.163 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

4-         Belediye Encümenine 1 (Bir) yıl süre ile gizli oyla 2 (İki) üye seçimi hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 69514797-110.01-E.164 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

5-         Sarayköy Belediye Meclisince “İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu, Yönetmelik İnceleme Komisyonu, Genel İdari Hizmetler Komisyonu, Eğitim, Kültür, Turizm, Sanat ve Spor Komisyonu ” olarak 5 (Beş) İhtisas Komisyonu kurulması; kurulacak komisyonların üye sayısının belirlenmesi; komisyonların görev sürelerinin 1 (bir) yıl olması; ihtisas komisyonlarına üye seçiminin yapılması hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 69514797-110.01-E.165 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

6-         Sarayköy Belediyesinin 2019 yılı faaliyetlerini kapsayan Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

7-         01.01.2019 – 31.12.2019 Tarihlerini kapsayan Sarayköy Belediyesi 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 69514797-110.01-E.166 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

8-         Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

Sarayköy Belediyesi Logosu
Yorum Bulunamadı